Sayang Sayang Disayang by Niko Njotorahardjo

Watch Sayang Sayang Disayang YouTube videoverse

Sayang-sayang disayang
Aku disayang Tuhan
Aku diangkat jadi anakNya
Aku disayang Tuhan

chorus/ending

Glory glory glory haleluya
Glory glory glory puji Tuhan
Glory glory glory haleluya
Glory glory glory puji Tuhan

Posted by Lyrics for Jesus in January 2011

comments powered by Disqus